Om Aspida Forsikring

Sammen med internasjonale forsikringsselskaper tilbyr Aspida Forsikring markedets beste forsikringer innen skade- og personforsikring. Som kunde hos oss får du personlig service, større fleksibilitet og flere forsikringer å velge mellom.

Aspida Forsikring AS ble etablert i 2007 og har kontor på Lysaker utenfor Oslo.

Aspida (ασπίδα) kommer fra det greske språket og betyr skjold. Siden forsikring i mange sammenhenger er å anse som et økonomisk «skjold» som skal gi økonomisk trygghet, synes vi Aspida er et godt og beskrivende navn for vår virksomhet.

Les videre

Trygghet – kompetanse og erfaring gjennom mange år i forsikringsbransjen.

Høy kompetanse og integritet

Aspida Forsikring har 6 ansatte med lang fartstid fra flere av de store norske og utenlandske forsikringsselskapene. Vår høye kompetanse og integritet gjør oss til en slagkraftig aktør i det norske forsikringsmarkedet. Aspida Forsikring vil bli oppfattet som det løsningsorienterte selskapet med kort responstid, utmerket og personlig service og høy kvalitet. Selskapets kunder er geografisk lokalisert i hele Norge.

Forsikringsgivere – våre leverandører

Aspida Forsikring AS er et uavhengig forsikringsagentur (Managing General Agent - MGA) som leverer næringslivsforsikringer til det norske markedet gjennom agentavtaler med store og finansielt sterke forsikringsgivere. Samarbeidet mellom Aspida Forsikring AS og våre forsikringsgivere kombinerer ekspertisen som finnes i store globale forsikringsselskap med vår lokale kunnskap, ekspertise og fremtidsrettede systemløsninger.

Forsikringsgiverne Aspida Forsikring representerer tilfører det norske markedet risikokapasitet og skaper dermed konkurranse i et marked dominert av noen få store nordiske aktører. Aspida Forsikring samarbeider kun med forsikringsgivere med stor finansiell styrke og med en finansiell styrke som en Standard & Poors eller A.M.Best A- rating eller bedre.

Tilsynsmyndigheter

Aspida Forsikring AS er underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet. Tilsvarende er hvert av de forsikringsselskaper Aspida Forsikring AS representerer underlagt deres respektive hjemlands tilsynsmyndigheter.

Aspida Forsikring AS
Finanstilsynets virksomhetsregister

Lloyd’s Insurance Company SA
Tillatelse til grenseoverskridende virksomhet

Accelerant Insurance Limited
Tillatelse til grenseoverskridende virksomhet


HDI Global SE
Tillatelse til grenseoverskridende virksomhet

Garantiordning for skadeforsikring

Llloyd’s Insurance Company SA har filial (NUF) i Norge og er omfattet av Garantiordningen for skadeforsikring i Norge.

Accelerant Insurance Limited og HDI Global SE er ikke medlem av Garantiordningen for skadeforsikring, ei heller garantiordning i foretakets hjemland som omfatter norske forsikringstakere. Utenlandske selskaper uten filial i Norge, som driver såkalt grenseoverskridende virksomhet, er ikke medlem.

Les mer på Finanstilsynets nettsider.

Klagemuligheter

Dersom du mener at Aspida Forsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller i et erstatningsoppgjør, ønsker vi at du tar dette opp med oss. Dersom vi ikke kommer til enighet, kan du klage til Finansklagenemda. Dette er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Du kan lese mer om klagemuligheten på Finansklagenemndas nettsider.