Industri- og næringslivsforsikring

Forsikringen dekker skade på bedriftens eiendeler. Dette kan være varer, maskiner, inventar, løsøre og penger. Eiendelene kan forsikres mot brann-, vann-, tyveri og andre ytre og indre skader.

Les videre

Avbruddsforsikring

Forsikring for avbruddstap i drift som følge av erstatningsmessig skade på eiendom eller eiendeler.

 • Erstatning ved driftsavbrudd som oppstår på grunn av skade
 • Dekker differansen mellom forventet inntekt og faktisk inntekt etter skadehendelse

Maskin, inventar og løsøreforsikring

Forsikring for maskiner og løsøre som er montert for, eller er et ledd i produksjon/næringsvirksomhet.

 • Dekker brann, vann og innbruddskade
 • Forsikring for maskiner og tilhørende fundamenter samt rør, kabler og ledninger

Maskinforsikring

Forsikring for maskiner og produksjonsmaskiner som står på et definert sted. Trenger du å forsikre deg mot produksjonsstans kan du velge avbruddsforsikring også.

 • Forsikring for maskiner som er ledd i produksjons/næringsvirksomhet
 • Forsikringen inkluderer tekniske installasjoner – for eksempel kabler og rør
 • Forsikringen omfatter også tilfeller hvor maskinen er midlertidig på et annet sted innen Norden for reparasjon, ettersyn og overhaling

Tilgjengelige dekninger

 • Maskinavbrudd for avbrudd i drift
 • Maskinskade for skade på selve maskinen

Næringsløsøre

Forsikring for verdifulle enkeltgjenstander. Forsikringen dekker nesten alle skader med plutselig ytre årsak.

 • Forsikring for enkeltgjenstander
 • Forsikret mot de fleste typer skadehendelser
 • Gjelder i hele verden

Varelagerforsikring

Forsikring for egne varer dekker:

 • Brann, vann og innbruddskade
 • Dekker tap ved skade på egne varer på forsikringsstedet – for eksempel råvarer, halvfabrikata, ferdigvarer, handelsvarer, emballasje og liknende

Tilgjengelige dekninger

 • Varer lagret annet sted
 • Andres varer
 • Kjøl og frysevarer