Forsikring av bygninger

Forsikringen skal sikre eierens økonomiske interesser hvis bygningen skades. Næringsbyggforsikring gir dekning ved brann, tyveri, vannskade, naturskade og annen bygningsskade. Forsikringen dekker også huseieransvar og gir erstatning for husleietap.

Les videre

Husleietapforsikring

Forsikringen dekker tap av husleieinntekt som følge av erstatningsmessig skade.

  • Erstatning i inntil 24 måneder som følge av skade på bygg

Næringsbyggforsikring

Forsikring for bygg som benyttes i næringsvirksomhet – for eksempel kontor, butikk og lager.

  • Dekker brann, vann, innbrudd og naturskade
  • Huseieransvar inngår i forsikringen

Tilgjengelige dekninger

  • Bygningsforsikring
  • Husleietap
  • Utvidet bygningsglass