Prosjekt

Prosjektforsikring sikrer deg økonomisk ved skade på ikke-overleverte arbeider og materiell.

Les videre
No items found.

Alle våre forsikringer er tilpasset bransje og behov. Vi skreddersyr fleksible og smidige avtaler, slik at du bare betaler for det bedriften deres trenger.

No items found.

Om forsikringen

  • Dekker plutselig og uforutsett skade som rammer ting
  • Dekker skade på utførte bygge-, anleggs-, monterings- og installasjonsarbeider

Tilgjengelige dekninger

  • Prosjekt
  • Materialer og utstyr på prosjektets plass som skal inngå i prosjektet