Forsikringsgivere

Lloyd's er verdens ledende forsikrings- og re-assurase markedsplass.

Lloyd's Insurance Company S.A. (Lloyds Europa) er Society of Lloyd's belgiske datterselskap og er autorisert til å tegne forsikring og re-assuranse i EØS. Lloyd's Insurance Company S.A. er autorisert og regulert av National Bank of Belgium.

Lloyd's markedet gir lederskap og innsikt til å forutse og forstå risiko, og kunnskapen til å utvikle relevante, nye og innovative forsikringsprodukter for kunder globalt.

Og det lover et pålitelig, varig partnerskap bygget på tilliten til at Lloyd's beskytter det som betyr mest: hjelpe mennesker, virksomheter og lokalsamfunn når skaden rammer.

Lloyd's begynte med noen få modige grundere i en kaffebar. Tre århundrer senere fortsetter Lloyd's-markedet sine stolte tradisjoner, dele risiko for å beskytte, bygge robusthet og inspirere til mot overalt.“Through the collective intelligence and risk-sharing expertise of the market’s underwriters and brokers, Lloyd’s helps to create a braver world.”

Lloyd’s Insurance Company S.A. rating:

Standard & Poor´s(S&P): A+ (Strong)

A.M. Best: A (Excellent)

lloyds.com

Forsikringsgiver til Alivia «Kreftforsikring» er Maiden General Försäkrings AB som er et registrert forsikringsselskap i Sverige og står under tilsyn fra Finansinspektionen i Sverige. Avtalen om Alivia Kreftforsikringe tegnes mellom Maiden General og forsikringstakeren.

Alivia Insurance AB med svensk org.nr 556740-8108, er en forsikringsformidler registrert i Sverige og står under tilsyn fra Finansinspektionen i Sverige. Alivia er også en registrerad «privat vårdgivare» som er spesialister på kreft og står under tilsyn fra Inspektionen för vård och omsorg i Sverige. Alivia er registrert forsikringsformidler i Sverige, og har meldt grensekryssende virksomhet til Norge.

alivianordic.no

Norsk Hussopp Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på råteskader, skadedyr og skadeinsekter. De forsikrer 1,2 millioner boliger over hele landet, og er markedsledende innenfor denne typen forsikring. Norsk Hussopp Forsikring dekker skader som ofte ikke inngår i standard boligforsikringer, men som tilbys som en del av en toppforsikring eller som en egen tilleggsdekning.

hussoppen.no