Kjøretøy

Å benytte bil eller arbeidsmaskin i næring forutsetter rett forsikring og rask hjelp om noe skjer. I tillegg til det obligatoriske trafikkansvaret forutsettes det som oftest kasko dersom bilen leases. En god forsikring holder driften i gang, selv om bilen stopper.

Les videre

Arbeidsmaskin

Du kan tegne arbeidsmaskinforsikring til for eksempel gravemaskiner, gaffeltrucker og lignende.

 • Fleksibel forsikring som lar deg velge dekningsnivået


Tilgjengelige dekninger

 • Ansvar
 • Brann og tyveri
 • Kasko
 • Maskinskade
 • Godsansvar
 • Avbrudd
 • Fører- og passasjerulykke
 • Tredjemanns interesse

Firmabilforsikring

Vi tilbyr forsikring for dine firmabiler. Du kan velge selv om du ønsker kasko, delkasko og/eller ansvarsforsikring. Vi tilbyr også leiebil for deg som trenger tilgang til bil raskt om den ordinære bilen er ute av drift.

 • Forsikring for en eller flere firmabiler
 • Rask hjelp ved uhell
 • Leiebil hvis du ønsker dette

Tilgjengelige dekninger

 • Lovpålagt ansvarsdekning
 • Delkasko
 • Kasko
 • Leiebil
 • Verktøy i bil
 • Fører – og passasjerulykke
 • Rettshjelp

Storbil

Storbilsforsikring gjelder for lastebiler. Du kan velge selv om du ønsker kasko, delkasko og/eller ansvarsforsikring

 • Velg ønsket dekningsnivå for dine behov


Tilgjengelige dekninger

 • Lovpålagt ansvarsdekning
 • Ansvar
 • Fører- og passasjerulykke
 • Delkasko
 • Veihjelp
 • Kasko
 • Avbruddsdekning
 • Godsansvar
 • Utvidet ansvar
 • Tredjemanns interesse
 • Begrenset identifikasjon

Trafikkforsikringsavgift til staten


Årsavgiften har endret navn til Trafikkforsikringsavgift. For å forenkle statens rutiner og spare administrasjonskostnader, har regjeringen bedt forsikringsselskapene om å fakturer årsavgiften for motorkjøretøy sammen med forsikringen. Det er fortsatt Stortinget som fastsetter størrelsen på avgiften og alle inntektene fra avgiften går til staten. Forsikringsselskapenes oppgave er kun å kreve inn avgiften på vegne av staten. Det er Statens Vegvesen som fastsetter årsavgiftsgruppene.

Trafikkforsikringsavgift (TFA) kommer i tillegg til oppgitt premie i våre tilbud.