Meld skade – Reiseforsikring

Vi ber deg om å bruke AIG’s tjenester på nett for å melde krav. Ved behov for øyeblikkelig hjelp treffes AIG hele døgnet på telefon.

Behov for veihjelp?

Skadet bilglass?